Blog

Deze AMA coaching blog is een pagina waar ik regelmatig informatie, tips, verhalen, denkertjes en andere zaken op zal plaatsen. Laat je gedachten de vrije loop op deze pagina, ik hoop dat de inhoud ervan je zal inspireren.

Nelson Mandela: visie en actie

“Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.” – Nelson Mandela

De crisis voorbij …

Recent onderzoek van de Baak onder strategische leiders laat een ander, positiever, perspectief zien op de economische crisis. De leiders zien de huidige situatie niet meer als crisis maar als nieuwe werkelijkheid. Focus is nu weer ondernemen met volle kracht vooruit, met sales en innovatie als topprioriteiten. Kostenbesparing en reorganisatie nemens volgens het onderzoek weer af.

Intelligentie en ontwikkeling

Volgens Carol Dweck, professor psychologie, zijn mensen groeidenkers of entiteitsdenkers als het gaat over intelligentie en is dit bepaald tijdens de opvoeding. Groeidenkers zien intelligentie niet als een vaststaand gegeven, maar als iets wat zich in de loop van je leven kan ontwikkelen. Zij vinden leren leuk en hierdoor groeien en ontwikkelen ze. Entiteitsdenkers beschouwen intelligentie als een bij de geboorte bepaald gegeven waaraan weinig te veranderen valt. Zij zien de moeilijkheid in iets als een teken van hun intelligentietekort, kiezen daarom makkelijke taken en stagneren in hun ontwikkeling.

Nu

Leven in het nu. Door aandacht te hebben voor jezelf, je omgeving en wat je doet. Meer ècht te ervaren en je zintuigen te gebruiken. En door niet meer dan nodig te denken over het verleden en de toekomst, meer grip op je gedachten te hebben. Voordeel hiervan is meer rust en minder stress in je leven.

Overwin je angsten

Het liefst vermijden we dingen waar we bang voor zijn. Om van je angsten af te komen of deze te reduceren is het vaak beter om ze op te zoeken. Doordat je merkt dat je de angstige situatie aankunt, bouw je zelfvertrouwen en als je deze blijft vermijden versterk je de angst. Soms zijn angsten nuttig als waarschuwing voor gevaar, maar vaak is dit niet het geval en zijn het onnodige blokkades. Relativeer je angst, wat kan er precies gebeuren, hoe erg zou dat zijn en zou je daarmee om kunnen gaan? Kijk naar de voordelen van het overwinnen van je angsten, wat kan dat je opleveren en hoe belangrijk zou dat voor je zijn?

Moed

Steve Jobs’ citaat uit zijn opening speech aan Stanford University: “Je tijd is beperkt, dus verspil het niet aan het leven van iemand anders zijn leven. Laat jezelf niet vangen door dogma – zijnde leven met het resultaat van het denkwerk van anderen. Laat het geluid van de meningen van anderen je eigen innerlijke stem niet verdrinken. En vooral, heb de moed om je eigen hart en intuïtie te volgen. Op de een of andere manier weten zij al wat je echt wilt worden.”

Doorzetten of loslaten?

Wanneer is het goed om door te zetten en wanneer kun je iets beter loslaten? Belangrijk is hierbij de beïnvloedbaarheid van dingen. Steven R Covey spreekt van de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed (zie afbeelding). In de buitenste cirkel bevinden zich dingen die we niet kunnen beïnvloeden/veranderen, zoals gebeurtenissen in de wereld, onze opvoeding, afkomst en het verleden. Je druk maken hierover verandert de gebeurtenis niet en daarom zou je deze zaken kunnen loslaten. In de binnenste cirkel ligt alles wat we wel kunnen beïnvloeden en veranderen, inclusief je eigen reactie op (niet) beïnvloedbare gebeurtenissen. Simpel maar goed model om je betrokkenheid en acties in perspectief te zetten.

Verandermanagement

Het vermogen tot verandering bepaalt het succes van organisaties. Volgens Dr. Ben Tiggelaar, onafhankelijk onderzoeker, schrijver en trainer, is leidinggeven aan gedragsverandering de sleutelfactor bij verandermanagement. Mensen overschatten het vermogen om eigen gedrag te veranderen, hoe moeilijk is het immers om te stoppen met roken? Daarom zouden managers meer kennis moeten hebben over het vergeten vakgebied: de veranderpsychologie. Wat gebeurt er in ons hoofd als we veranderen, wat doen onze hersenen als we nieuwe dingen leren of doen, welke externe elementen hebben invloed op ons brein? Deze inzichten kan een manager uitstekend gebruiken om verandering te managen.

Denktijd

Plan jij af en toe denktijd in? Onze dagelijkse bezigheden nemen ons vaak zo in beslag dat we maar doorgaan en geen tijd maken voor reflectie en open denken. Toch kan een kwartiertje open denktijd je veel brengen, zoals relativering, inspiratie, verbinding, nieuwe inzichten, ideeën, oplossingen… Dus zoek soms even de stilte op en bouw wat denktijd in.

Talentontwikkeling

“Iedereen heeft talent, maar met alleen talent ben je er nog niet, karakter is minstens zo belangrijk voor je talentontwikkeling”. Volgens Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit en oprichter/directeur van het powerhouse Competing for Talent, zijn er 4 elementen die het talentprofiel van iemand bepalen: Karakter, Kunde, Kennis en Klimaat. Geïllustreerd door het volgende ui-model:

 • de kern is Karakter, je drijfveren, persoonlijkheid en ego
 • de middelste schil is Kunde, je vaardigheden en gedrag
 • de buitenste schil is Kennis, je expertise en track record
 • om de ui/individu heen ligt Klimaat, je context bepaalt of je een talent bent, oftewel of je het talent dat je hebt ook kan laten zien

Hoe verder je naar de kern van dit model gaat, hoe minder je aan iemand kan veranderen. “Persoonlijkheidskenmerken ontwikkelen is mogelijk, maar kost veel tijd en inspanning. Het natuurlijke talent wordt steeds meer onderkend als basismateriaal voor motivatie, ambitie, competentie en prestatie.”, aldus Lidewey van der Sluis.

Kansdenken

Denk jij in belemmeringen en angsten of in kansen en mogelijkheden? Denken in belemmeringen remt, zorgt voor blokkades en voor het niet zien van kansen. Hierdoor worden stappen voor verbetering, groei en vernieuwing vaak gemist. Gooi het om en ga ook denken in kansen en mogelijkheden. De volgende stap is dan ‘kansdoen’, de kans ook echt grijpen.

Ga vreemd!

Inspirerend boek van Rob Adams, strategisch innovator/auteur. Het heet “Ga vreemd!” en gaat over je bedrijf onderscheiden van de concurrenten door branchevreemd te innoveren. Een voorbeeld hiervan is de creatie van de deodorant roller gebaseerd op de imitatie van het systeem van de balpen. Originele insteek voor strategische brainstorms.

Leiderschap (aan beginnende professionals)

Citaat van Jaap Boonstra, professor organisational dynamics & strategy consultant, tijdens online discussies over het onderwerp van zijn boek Leiders in cultuurverandering: “….Ik gun iedere beginnende professional een goede leidinggevende die een leermeester is, voorbeeld gedrag vertoont, betrouwbaar is, ruimte biedt, vertrouwen geeft, inspiraties deelt, uitdaagt om resultaat te boeken, steun geeft als het even lastig is. Slechte leidinggevenden creëren angst. In angstculturen is het leren lastig….”

De kracht van netwerken

Netwerken is belangrijk. Obama netwerkte met veel succes tijdens zijn campagne door, via internet, een enorme hoeveelheid vrijwilligers te mobiliseren die face to face promotie voor hem deden. In een onderzoek van Boer & Croon zegt 92 % van 118 ondervraagde bedrijven dat netwerk management essentieel is voor het toekomstige succes van je bedrijf. Zij verhogen efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteit en innovatie door netwerken met hun klanten en leveranciers. Netwerken werkt voor bedrijfsontwikkeling, strategische allianties, kennis, sales/marketing, recruitment, het vinden van een baan en sociaal contact. Toch geven velen aan niet (optimaal) te netwerken.

Wat netwerktips:

 • netwerken is tweerichtingsverkeer, dus geven en nemen
 • breng kwaliteit en variatie aan in je netwerk, zoek zowel mentoren als supporters
 • heb je pitch, en die van je organisatie, altijd klaar voor gebruik
 • gebruik diverse middelen, face to face contact, social media, verwijzingen van anderen, evenementen etc.
 • wees oprecht, mensen vergeten misschien wat je zei, maar niet het gevoel dat je ze gaf

Het nieuwe werken

De trend “het nieuwe werken” staat synoniem voor flexibel werken. Als werknemer meer vrijheid hebben om zelf je werktijden, -duur en -locatie te bepalen en als werkgever flexibel omgaan met personeel en beschikbare middelen.

Wat feiten op een rij:

 • 35 % van de werkzamen werkt flexibel
 • 85 % van de Nederlanders vindt het een goede zaak als mensen de mogelijkheid krijgen om flexibel te werken
 • 82 % van de Nederlanders vindt dat werkgevers meer moeten doen om dit mogelijk te maken
 • 61 % van de professionals wordt gelukkiger van het nieuwe werken
 • voordelen: minder gebruik kinderopvang, kortere files, hoger aantal werkuren, ruimere arbeidsmarkt/participatie, minder stress, meer tevredenheid, loyaliteit en flexibiliteit, tot 8 % verhoging productiviteit
 • nadelen: minder face to face contact, minder controle, kantoor soms efficiënter, minder (technische) faciliteiten, lagere scheiding werk en privé
 • voorwaarden: duidelijke afspraken, goede bereikbaarheid

bron: onderzoek TNS NIPO

Oogst je ideeën

Waar en wanneer krijg jij de meeste en beste ideeën? Iedereen heeft zijn voorkeurssituatie waarin creativiteit en ideeën spontaan opkomen. De een krijgt ze ’s nachts als het stil is, de ander tijdens een wandeling in de storm en weer een ander in de file. Gebruik deze invallen en faciliteer jezelf op dat moment. Zorg voor een kladblokje naast je bed, in je windjack of een voicerecorder in je auto. Dit parkeren van ideeën brengt rust in je hoofd en ruimte voor de dingen die je eigenlijk wilde gaan doen (slapen, ontspannen, autorijden). Het zorgt ervoor dat je geen ideeën hoeft te zoeken op momenten dat deze moeilijk te vinden zijn, maar dat je ze al hebt en dat ze van een goede kwaliteit zijn.

7 gewoontes

Een inspirerend boek voor een ieder die meer effectief en met een goed gevoel in het leven wil staan is “The 7 habits of highly effective people” van Steven R. Covey, Amerikaans schrijver. Dit boek is zeer geschikt voor en geliefd bij managers of anderen die hier iets over willen opsteken. De 7 gewoontes zijn:
1. wees proactief
2. begin met het einde in gedachten
3. doe eerst wat je eerst moet doen
4. denk win/win
5. zoek eerst begrip…en dan begrepen te worden
6. synergize
7. slijp de zaag
Tijdens het stap voor stap in de praktijk brengen van deze gewoontes, ga je door 3 niveaus: van afhankelijk naar onafhankelijk naar onderlinge afhankelijkheid. Leuk geschreven boek met veel tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Inmiddels heeft Covey ook een vervolg boek geschreven met de titel “The 8th habit: from effectiveness to greatness”. De 8e gewoonte is “vind je stem en inspireer anderen hun stem te vinden”