Strategie coaching

Wanneer kies je voor strategie coaching?
Strategie coaching is gericht op de ontwikkeling en groei van de organisatie. Vaak is de bedrijfsvoering ad hoc en gericht op het sturen van de dagelijkse gang van zaken. Terwijl deze insteek heel belangrijk is, mist de organisatie strategische sturing, een essentieel instrument voor succes. Het hebben van een toekomstvisie en doelstellingen alsmede dit door acties concreet maken brengt een organisatie een verhoogd bewustzijn, stuurinformatie, richting en positieve resultaten. Strategie coaching helpt een organisatie het antwoord te vinden op vragen als:
• Hoe vormen we een strategie en maken we deze concreet?
• Hoe willen we dat onze organisatie eruit ziet in de toekomst?
• Wat zijn onze doelstellingen?
• Wat zijn onze groei- en ontwikkelingsmogelijkheden?
• Wat zijn onze sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen?
• Hoe positioneren we ons in de markt?
• Hoe verhogen we onze resultaten en blijven we financieel gezond?
• Hoe verhogen we onze klantgerichtheid?
• Hoe zijn we een goede werkgever en bereiken we medewerker tevredenheid?
• Hoe organiseren we onze processen optimaal?
• Hoe gaan we om met trends en externe factoren?

Wat is strategie coaching?

Strategie coaching helpt om te komen tot formulering en uitvoering van een strategie gericht op gewenste organisatiebrede ontwikkeling.

Voor wie is het bedoeld?

Management teams, directies, (senior) managers die stappen willen maken in het ontwikkelen van strategisch beleid en management. Zowel team als individuele coaching.

Werkwijze
Samen onderzoeken we de huidige en de gewenste situatie van de organisatie. We ontwikkelen een missie, visie, succesfactoren en doelstellingen alsmede een plan van aanpak om de doelstellingen te bereiken. Door evaluatie en actie zorgen we ervoor dat het niet bij mooie woorden en plannen blijft, maar dat het plan van aanpak ook daadwerkelijk uitgevoerd, en waar nodig bijgesteld, wordt.